top of page

AquaNutrition AS tilbyr en fullstendig, rettferdig og upartisk rådgivning til aktører i havbruksnæringen, som er både innovativ og lønnsom, og som har et stort fokus på kontinuerlige forbedringer og implementering. Et samarbeid kan være alt fra kortvarige enkeltoppdrag og innovasjonsprosjekter til lengre programmer for organisasjonsutvikling og endringsledelse.
 
Eksempler på aktiviteter Aquanutrition AS har ledet innen dagens tre tjenesteområder er:

Innkjøp

Utføre pris- og produktevalueringer av fiskefôr

Faglig støtte i etablering av fôrinnkjøpsavtaler

Revisjoner av fôrkontrakter

Prosjekt

Produktverifisering og -validering (benchmarking)

Råvare-, fôrprodukt og fôringsteknologiutvikling

Prosjektledelse i feltuttestinger i kommersiell skala

Prosess

Foredrag, seminar og utredninger

Program for kunnskaps- og kompetanseutvikling

Organisasjonsutvikling og endringsledelse

bottom of page