top of page

Fôr og fôringsarbeidet avgjør fiskens vekstprestasjoner, helse og slaktekvalitet, og er dermed avgjørende for oppdrettets økonomiske topp- og bunnlinje. Den raske utviklinga i havbruksnæringa gjør det stadig mer krevende å velge gode ernæringsmessige løsninger for sin produksjon, enten den er på land eller til havs.

aquanutrition_edited.jpg
oppdrettsanlegg_edited.jpg

Aquanutrition AS ble etablert i 2016 for å tilby en uavhengig, kunnskapsbasert støtte til havbruksnæringen over hele verden i alle aspekter av fiskeernæring, fra pellet til tallerken.

Kombinasjonen av en meget solid og mangfoldig biologisk utdanning, med tilleggsutdanning innen
kunnskapsledelse, og mer enn 25 år hos sentrale fôr- og oppdrettsselskaper i Norge, gir AquaNutrition AS en unik og dyp kjernekompetanse innen anvendt fiskeernæring.

bottom of page